· 

De 4 D's van Design Thinking

Design Thinking is in de eerste plaats een mindset. Een mindset waarbij de focus gelegd wordt op oplossingen in plaats van problemen, op creëren in plaats van analyseren en op bouwen in plaats van beschouwen. 

Het Design Thinking proces kent een aantal fases. Die fases betreffen processen van divergeren (breed gaan) en van convergeren (smal maken). Wanneer je die fases visualiseert krijg je de zogenaamde dubbele diamant. De fases in deze dubbele diamant zijn:

  1. Discover. In de divergerende discover-fase verdiep je je op allerlei manieren in de context. Je maakt een scan van de organisatie en van de omgeving waarin die organisatie zich bevindt. Je praat met klanten en brengt de klantreis in kaart.
  2. Define. In de convergerende define-fase breng je je inzichten samen tot een Design Challenge. Dit is het kernprobleem waar je aan gaat werken. Deze eerste en tweede fase vormen samen de eerste diamant.
  3. Develop. In de divergerende develop-fase ga je oplossingsrichtingen voor de Design Challenge verzamelen. Je duikt de boeken in, organiseert brainstormsessies of gaat op zoek naar 'best practices'.
  4. Deliver. In de convergerende deliver-fase ga je onderzoeken en testen welke oplossingsrichting in de context van jouw organisatie het meest effectief is. Je maakt een prototype van de meest kanshebbende oplossingsrichting en test deze op effectiviteit. Daarna volgt een cyclisch proces van testen-aanpassen-hertesten, net zolang totdat je een succesvolle oplossing kan opleveren voor jouw Design Challenge! Deze derde en vierde fase vormen samen de tweede diamant.

We dagen je uit om eens een project volgens deze 4 D's vorm te geven! Je zal versteld staan van de creatieve energie die vrijkomt! En mocht je ergens tegen aan lopen dan helpen we je graag!