Onderzoek & Advies


Het Marketing Design Lab is gespecialiseerd in Customer Journey Onderzoek. Volgens de stappen van het Marketing Design Model brengen wij de Customer Journey van de klanten van jouw organisatie doeltreffend in kaart. Onze methodiek is gebaseerd op principes uit de neuromarketing. Op basis van onze methodiek kunnen we verschillende gap-analyses maken. Customer Journey Mapping is immers een analyse-tool. Om uit die analyses zinvolle verbeterslagen te creëren koppelen we Customer Journey Mapping aan Design Thinking. Het resultaat is een Strategic Action Map waarop in één oogopslag te zien is wat er moet gebeuren om de klantbeleving te verbeteren, wie daarvoor verantwoordelijk is, wie of wat bij die verbeterslagen kan ondersteunen en welke innovatie op de (middel)lange termijn nodig zijn om verder te kunnen groeien. 

 

Het Marketing Design Model bestaat uit de volgende stappen:

  1. De scope van de Customer Journey in kaart brengen.
  2. De mogelijke touchpoints binnen die scope benoemen.
  3. De touchpoints kwantificeren zodat de kritische touchpoints scherp in het vizier zijn.
  4. De verwachte beleving op de touchpoints in beeld brengen (IST-situatie vanuit de perceptie van de organisatie).
  5. De daadwerkelijke klantbeleving op de touchpoints meten (IST-situatie vanuit de perceptie van de klant).
  6. Customer Journey Analyse: de Customer Journey Map en gap-analyses.
  7. De SOLL-situatie ontwerpen.
  8. De Strategic Action Map opstellen.

De snelheid waarmee deze stappen doorlopen kunnen worden is erg afhankelijk van de context van de vraagstelling enerzijds en de wensen en behoeften anderzijds. In een vrijblijvend oriëntatiegesprek bekijken we wat noodzakelijk is voor jouw organisatie.

 

Nieuwsgierig? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!