Design Science Research

Design Science Research · 16. juni 2020
Bij ontwerpgericht onderzoek past de ene methode beter dan de andere. Een methode die erg goed past bij de principes van ontwerpgericht onderzoek is de World Cafe Method. Daarom bij deze een introductie!
Design Science Research · 15. juni 2020
God schiep de aarde, behalve Nederland, want dat deden de Nederlanders zelf. Een oud gezegde en een obade aan de wetenschap!
Design Science Research · 11. juni 2020
CIMO-logica wordt toegepast bij Design Science Research. Het is een gestructureerde methode om snel en krachtig de resultaten van een ontwerpgericht project te omschrijven, en daarom zou iedereen ervan af moeten weten die aan de slag gaat met Design Thinking of Design Science Research. In deze blog een introductie op de CIMO-logica!