MVO Statement


Het Marketing Design Lab vindt het belangrijk om haar dienstverlening op maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Onze MVO-visie rust op vijf pijlers:

 

1.    Maximaliseren van kennisverspreiding (Science 2 People)

Het Marketing Design Lab zet zich actief in voor de maatschappelijke verspreiding van wetenschappelijke kennis. Immers, die wetenschappelijke kennis heeft pas écht toegevoegde waarde als de  praktijk er iets mee kan. Het verspreiden van wetenschappelijke kennis doen wij voornamelijk door middel van het schrijven van blogs en artikelen. Daarnaast is er op de inspiratiepagina van onze website veel toegankelijk werk te vinden van bijzondere wetenschappers. Vanzelfsprekend zijn al onze lezingen, cursussen, workshops en trainingen gebaseerd op het Science2People-principe.

 

2.   Hart voor het onderwijs

Het Marketing Design Lab vervult een actieve maatschappelijk rol in het onderwijs. Op onze website bieden wij gratis lesmateriaal aan, zoals werkbladen, filmpjes en kant-en-klare opdrachten, die docenten kunnen gebruiken in hun onderwijs. Wij staan altijd open voor leervragen vanuit studenten en proberen waar mogelijk leerlingen en studenten te helpen en te ondersteunen. Ook is het Marketing Design Lab trotse sponsor van de onderwijscarrière van Sallay uit Sierra Leone.

 

3.  Inclusie en ethiek als kernthema’s

Het Marketing Design Lab heeft een inclusieve samenleving hoog in het vaandel staan en tracht waar mogelijk daaraan bij te dragen. Juist voor designers zit de kracht in de diversiteit en die diversiteit floreert enkel in een inclusieve samenleving. Daarnaast trainen wij onze klanten niet alleen in ontwerpende vaardigheden maar ook in het aanmeten van een ethisch perspectief op het resultaat van het ontwerpproces. Zowel in onze lezingen, trainingen en workshops als in onze blogs en artikelen spelen inclusie en een ethische blik een belangrijke rol.

 

4.   De culturele sector in het zonnetje

Wat is een maatschappij zonder bruisende culturele sector? Daarom tracht het Marketing Design Lab waar mogelijk de culturele sector in het zonnetje te zetten. Wij brengen cultuur-evenementen en musea graag onder de aandacht op de inspiratiepagina van onze website en via onze blogs en artikelen. Wij stellen iedere maand onze diensten een dagdeel kosteloos ter beschikking aan non-profit-organisaties in de culturele sector.

 

5.   Het minimaliseren van de ecologische voetafdruk

Het Marketing Design Lab doet wat in haar mogelijkheid ligt om de ecologische voetafdruk van de organisatie te verlagen. We zetten onszelf actief in voor het hergebruik van materialen. Zo schrijven wijzelf én onze cursisten met ecologische pennen gemaakt van tarwestro op FSC Recycled Papier en werken wij waar mogelijk digitaal. Daarnaast zet het Marketing Design Lab zich intensief in voor het verspreiden van het circulaire gedachtegoed door middel van blogs en trainingen.

 

 

Een logisch gevolg van deze vijf pijlers is dat wij billijkheid boven winstmaximalisatie plaatsen. Daardoor zijn onze tarieven doorgaans lager dan van de meeste andere partijen in de markt. Zo zijn voor ons People, Planet & Profit in balans: topkwaliteit voor een eerlijke prijs, met aandacht voor de ander en zijn of haar leefomgeving.