· 

Waarom de kleur groen creativiteit stimuleert

Soms stuit je op van die onderzoeken waarbij je denkt 'wat een heerlijke studie is dat toch!'. Zo'n heerlijke studie is voor mij 'Fertile green', dat een aantal jaar geleden in het Personality and social psychology Bulletin gepubliceerd werd. 'Fertile green' is een studie naar de effecten van de kleur groen op creativiteit. In een reeks van 4 experimenten tonen de onderzoekers aan hoe de kleur groen creatief denken stimuleert. Ze gebruiken daarbij steeds andere kleuren voor de controlegroep (wit, grijs, rood en blauw) en steeds andere maatstaven voor creatief denken, maar bij ieder experiment is de uitkomst hetzelfde: het zien van de kleur groen wakkert een creatief vonkje in de hersenen aan. Interessant aan deze uitkomst is dat er helemaal niet veel groen nodig is voor dit effect. Gewoon een groen kadertje of boxje om een tekst bleek al voldoende.

 

Waarom juist groen? Het is zeer waarschijnlijk dat dit effect van de kleur groen op creativiteit een evolutionaire basis heeft. Om te overleven zijn voedingsstoffen noodzakelijk en dus zouden mensen in hun omgeving aangetrokken worden door het groen waar die voedingsstoffen te vinden zijn. Woorden die etymologisch nauw verwant zijn aan 'groen' zijn dan ook 'groente' en 'groeien'. Het gezegde "groene vingers hebben" is vanuit deze context goed te duiden. De relatie tussen groen en groeien speelt echter niet alleen in de tuin, ook op psychologisch niveau wordt groen geassocieerd met mentale groei.

Groen zet de geest open.

Groen is vanuit een historisch perspectief een kleur die vooral in verband wordt gebracht met vruchtbaarheid. Daarom trouwden vrouwen vroeger niet in het wit maar in het groen. Die link tussen groen en vruchtbaarheid bestaat nog altijd, alhoewel de laatste jaren de kleur groen steeds vaker in verband wordt gebracht met duurzaamheid. In brede zin blijkt uit verschillende onderzoeken dat mensen de kleur groen associëren met natuur, vrede en een positief gevoel. Groen associëren we op bewust niveau echter niet met creativiteit. Toch is die link naar creativiteit niet vreemd. Voor creativiteit is immers een positieve, oplossingsgerichte state-of-mind nodig; een state-of-mind die aanzet tot toenadering en groei. Om creativiteit te laten floreren is daar bovenop een gevoel van veiligheid belangrijk zodat een sfeer ontstaat van experimenteren en van 'fouten maken mag'. Dat veilige gevoel is ook iets dat door de kleur groen gestimuleerd wordt. Groen staat immers voor 'OK' (denk aan het groene vinkje) of voor 'rijden maar!' (denk aan het stoplicht dat op groen springt).

 

De kleur groen wakkert dus een groei-mindset aan (of, om in de termen van professor Carol Dweck te spreken, een 'growth mindset' in plaats van een 'fixed mindset'). In die groei-mindset is er ruimte voor creatieve denkprocessen. Uit het onderzoek 'Fertile Green' blijkt dat de kleur groen met name de kwaliteit van de creativiteit stimuleert, niet zozeer de kwantiteit. De kleur groen zet dus de geest open waardoor nieuwe en verrassende ideeën de ruimte hebben om te ontstaan. Nu weet je waarom dé accentkleur in de huisstijl van het Marketing Design Lab groen is ;-)

Tekst: Eveline van Zeeland

 

Verder lezen:

  • Lichtenfeld, S., A. Elliot, M. Maier & R. Pekrun (2012). Fertile green: Green facilitates creative performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(6). 784-797

Verder leren:

 

 

Afbeeldingen: Unsplash: Paul Blenkhorn, Max Bohme, Stefan Steunbauer